Skip to content
Ystadegau

Teithio gan ddysgwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Hydref 2010
  • Cyfnod dan sylw: 2010
Adroddiad yn dangos data ar y dulliau trafnidiaeth a ddefnyddir gan fyfyrwyr ac anafiadau wrth deithio.

Dyma'r prif bwyntiau o'r datganiad diweddaraf:

  • mae Arolwg Cludiant Ysgol 2009-10 yn dangos bod 110,400 o fyfyrwyr yn defnyddio'r modd o deithio i ddysgwyr a ddarperir gan awdurdodau lleol ar 1 Medi 2009
  • mae 90 y cant o fysiau llawr sengl oedd yn cael eu defnyddio ar ddyddiad yr arolwg (1 Medi 2009) wedi gosod gwregysau diogelwch o'i gymharu â 35 y cant o fysus deulawr
  • mae 92 y cant o fysiau deulawr oedd yn cael eu defnyddio ar ddyddiad yr arolwg yn gofrestredig cyn 1 Hydref 2001
  • mae 91 y cant o gyfeiriadau cartrefi yng Nghymru o fewn 3 milltir ffordd oddi wrth o leiaf 1 ysgol gynradd, gyda 81 y cant o gyfeiriadau cartrefi yng Nghymru o fewn 3 milltir ffordd oddi wrth o leiaf 1 ysgol uwchradd
  • mae’r nifer o ddisgyblion ysgol cafodd eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol (KSI) wrth 31 y cant dros y cyfnod 2005-09, gyda mân anafiadau yn gostwng wrth 29 y cant dros yr un cyfnod
  • digwyddodd 61 y cant o anafusion plant ar daith i neu o'r ysgol yn 2008-09 pan fo’r plentyn yn cerdded i'r ysgol, o gymharu â 20 y cant fel teithiwr mewn car a 10 y cant fel teithiwr mewn bws neu goets.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu