Skip to content
Ystadegau

Mesurau canlyniadau dysgwyr ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned

Bookmark and Share

Datblygu mesurau canlyniadau dysgwyr ar gyfer dysgu oedolion yn y gymuned

Mae'r adrodd yn rhoi diweddariad ar y gwaith o ddatblygu mesurau canlyniadau dysgwyr ac yn cyflwyno cyfres o feincnodau rhagarweiniol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2009/10.

Rydym yn croesawu unrhyw adborth ar gynnwys a chwmpas yr adrodd hon.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Tel: 029 2082 3332
Email: post16ed.stats@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu