Skip to content
Casglu Data

Gwybodaeth am berfformiad ysgolion cyfnod allweddol 4: Disgyblion sy'n cyrraedd o system addysg nad oedd yn seiliedig ar y Gymraeg/Saesneg - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Mehefin 2010
Hwn yw nodi’r trefniadau a fydd yn caniatáu i benaethiaid ddewis tynnu canlyniadau disgyblion sy’n bodloni meini prawf penodol oddi ar ffigurau'r ysgol a'r Awdurdod Addysg Lleol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu