Skip to content
Ystadegau

Perfformiad mewn asesiadau cyfnod allweddol 2 a 3 ar gyfer Cymru: Cymhariaeth gyda Lloegr a’i ranbarthau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Ionawr 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2012/13
Adroddiad blynyddol sy'n cymharu asesiadau a chyflawniadau Cyfnod Allweddol 1, 2 a 3  rhwng Cymru a Lloegr.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfnod Allweddol 2: Mae disgyblion yng Nghymru yn perfformio'n well na'u cymheiriaid yn Lloegr mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth.
  • Cyfnod Allweddol 3: Perfformiodd disgyblion yng Nghymru'n well na'u cymheiriaid yn Lloegr mewn Gwyddoniaeth am y tro cyntaf ers 2005. Mae disgyblion yng Nghymru yn gyfartal â'u cymheiriaid yn Lloegr mewn Mathemateg a pherfformio yn waeth yn Saesneg.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu