Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y Gronfa Syniadau Newydd: Cadwa fö’n ddistaw!

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Ebrill 2012
Ariannwyd yr ymchwil hon trwy Gronfa Syniadau Newydd Llywodraeth Cymru.

Mae’n ystyried y cynnig’ ystyrir Undebau Credyd fel ‘banc y dyn tlawd, er hynny, nid ydynt yn cyrraedd y rhai tlotaf’ ac yn edrych at sut y gallwn newid hyn.

Mae’r ymchwil hwn yn nodi model ar gyfer cynyddu’r nifer o aelodau incwm isel oddi fewn i un gymuned benodol yng Nghaernarfon, Gogledd Orllewin Cymru. Fe brofwyd y model yma gyda thrigolion, grwpiau cymunedol ac asiantaethau. Mae’n cynnig templed y gellir ei addasu ar gyfer cymunedau a grwpiau eraill.

Mae’r prosiect hwn yn cadarnhau nifer o’r canfyddiadau oddi fewn i gyhoeddiadau ymchwil diweddar ac yn dod i’r canlyniad – er mwyn galluogi undebau credyd i gystadlu gyda benthycwyr carreg drws llog uchel traddodiadol rhaid iddynt flaenoriaethu’r nodweddion canlynol:  Hyblygrwydd, Hygyrchedd, Hwylustod, Buddion Cymdeithasol.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu