Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwiliad i Asesiadau Athrawon Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Gorffennaf 2013
Nod yr ymchwiliad hwn oedd asesu sut mae’r asesiadau’n cael eu cynnal ar hyn o bryd ac a ydyn nhw’n addas at y diben y bwriadwyd hwy ar ei gyfer.

Ceir yn yr adroddiad ganfyddiadau ymchwiliad a gynhaliwyd yn 2012 gan Gyngor Awstralia er Ymchwil i Addysg (ACER - Australian Council for Educational Research) ar ran Llywodraeth Cymru. Bydd canfyddiadau’r ymchwiliad yn sail i bolisïau ac arferion y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5751
Ebost: stephen.page@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu