Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesiad sydyn o’r dystiolaeth i ymchwilio i’r cwymp mewn cyrhaeddiad yn ystod y cyfnod pontio gan ganolbwyntio’n benodol ar dlodi plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Awst 2011
Mae’r adroddiad yn nodi amryw o ffactorau sy’n dylanwadu ar y cwymp mewn cyrhaeddiad yn ystod y cyfnod pontio, yn ogystal â chamau i fynd i’r afael â’r broblem.
Mae hefyd yn amlinellu’r prif nodweddion sydd angen eu hystyried wrth ddatblygu mentrau newydd i wella’r dysgu i ddisgyblion sy’n symud o addysg gynradd i addysg uwchradd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu