Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cronfa Buddsoddi i Arbed

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mai 2014
Gwnaed gwaith ymchwil i ystyried y cynnydd sy'n cael ei wneud gan y gronfa a'r prosiectau a gefnogwyd ganddi.

Gwerthusiad annibynnol

Mae'r gwerthusiad yn cynnwys y chwe rownd cyntaf o fuddsoddiad.

Pwrpas y gwerthusiad oedd:

  • amcangyfrif yr arbedion a gynhyrchir gan brosiectau unigol Buddsoddi i Arbed, ac i ddarparu amcangyfrif o gyfanswm yr arbedion
  • asesu effaith y Gronfa
  • sefydlu graddau’r ychwanegolrwydd a ddarperir gan y Gronfa.

Gwerthusiad interim

Dyddiad rhyddhau: 10 Chwefror 2012

Nod y gwerthusiad interim yw:

  • ystyried y cynnydd sy’n cael ei wneud gan y Gronfa a chan y prosiectau a gynorthwywyd
  • tynnu sylw at unrhyw wersi sy’n cael eu dysgu o ran gweithredu a gweinyddu
  • nodi themâu ac ystyriaethau ar gyfer unrhyw werthusiad o’r Gronfa yn y tymor hwy.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5634
Ebost: ceri.greenall@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu