Skip to content
Arolygon

Arolwg Teithwyr Rhyngwladol (IPS)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2013
Cynhelir yr arolwg gan Swyddfa Ystadegau Gwladol ac yn casglu gwybodaeth am deithwyr sydd yn cyrraedd ac yn gadael y DU, ac fe gynhelir yr arolwg yn barhaus ers 1961.

Cynhwysa IPS rhwng 700,000 ac 800,000 o gyfweliadau bob blwyddyn.  Defnyddir  dros 250,000 o’r rhain i gynhyrchu amcangyfrifon o  Deithio a Thwristiaeth Tramor.

Cynhelir cyfweliadau yn y prif feysydd awyr a llwybrau mor, yn  nherfynfeydd Eurostar ac ar drenau gwennol Eurotunnel.

Office for National Statistics website: International tourism (dolen allanol) 

Darpar VisitBritain ystadegau cynhwysfawr ar ymweliadau â'r DU, gan gynnwys Cymru, gan drigolion tramor yn seiliedg ar ddata o'r IPS.

VisitBritain website: Insights & Statsitics (dolen allanol)

Mae wefan VisitBritain yn cynnwys Tablau-Colynnu Excel a ellir eu lawrlwytho, sy’n darparu gwybodaeth ar bob rhanbarth/cenedl y DU, gan gynnwys un ar Gymru, sy’n dangos data ar ymweliadau, nosau a arhoswyd a gwariant gan drigolion tramor o 2002 i 2012.

VisitBritain website: Trend data for each Nation and Region (dolen allanol)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu