Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Integreiddio rôl cydgysylltydd cam-drin domestig mewn tîm dechrau'n deg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2010
Amcan yr ymchwil oedd gwerthuso’r ddarpariaeth beilot arloesol lle mae Cynghorydd Cam-drin Domestig Annibynnol yn gweithio fel rhan o’r tîm Dechrau'n Deg yn nalgylch diffiniedig ysgol yng Nghaerdydd.
Nod y fenter hon yw archwilio sut mae gwaith amlasiantaeth integredig yn gallu gwella ansawdd gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dioddefwr a gaiff ei gynnig mewn achosion cymhleth lle mae plant ac oedolion mewn perygl o drais yn y cartref.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu