Skip to content
Ystadegau

Addysg Gychwynnol i Athrawon

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 15 Mehefin 2017
 • Cyfnod dan sylw: 2015/16
 • Diweddariad nesaf: 10 Mai 2018
Mae’r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth ynglŷn â myfyrwyr sy’n hyfforddi i fod yn athrawon ar gyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Mae’n cwmpasu myfyrwyr sy’n astudio mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru a myfyrwyr o Gymru sy’n astudio ledled y DU.

Bob blwyddyn, bydd Llywodraeth Cymru yn pennu targedau ynglŷn â’r nifer a dderbynnir ar gyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) yng Nghymru. Mae’r targedau wedi’u seilio ar nifer y rhai sy’n hyfforddi i fod naill ai’n athrawon ysgol gynradd neu athrawon ysgol uwchradd a ph’un a ydynt yn gwneud cyrsiau ôl-raddedig neu israddedig.

Siart yn dangos bod nifer y myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) yng Nghymru yn lleihau. O 2009/10, mae'r nifer ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd yn agos i'w targedau, ond yn 2014/15 mae nifer yr athrawon uwchradd yn cwympo'n ddramatig is na'r targed ac, yn 2015/16, mae nifer yr athrawon cynradd yn dechrau cwympo'n is na'r targed.

Pwyntiau allweddol

 • Roedd nifer yr athrawon ysgol uwchradd o dan hyfforddiant a dderbyniwyd draean yn is na’r targed yn 2015/16. Roedd nifer yr athrawon ysgol gynradd o dan hyfforddiant a dderbyniwyd ychydig yn is na’r targed.
 • Roedd 1,310 o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf 710 ar gyrsiau cynradd ac roedd 600 ar gyrsiau uwchradd.
 • Nifer y myfyrwyr a oedd yn cwblhau cyrsiau AGA yng Nghymru oedd 1,170, sy'n 11 y cant yn is nag yn 2014/15.
 • Bu’r gostyngiad yn nifer y myfyrwyr sy’n gallu addysgu yn y Gymraeg yn llai cyflym ond mae wedi cyrraedd ei bwynt isaf ers 2008/09.
 • Fesul 10 o fyfyrwyr newydd a oedd yn hyfforddi yng Nghymru, roedd tua 9 ohonynt yn byw yng Nghymru o flaen llaw.
 • Astudiodd 3 o bob 10 o’r myfyrwyr AGA blwyddyn gyntaf o Gymru yn Lloegr yn 2015/16, sef cynnydd o 2 o bob 10 yn 2011/12.
 • Gwyddoniaeth, Mathemateg, a Saesneg oedd y pynciau mwyaf poblogaidd i bobl a oedd yn hyfforddi i fod yn athrawon ysgol uwchradd yng Nghymru.
 • Roedd fwy na dwywaith cynifer o fenywod ag o ddynion yn dechrau hyfforddi i fod yn athrawon yn 2015/16.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu