Skip to content
Ystadegau

Yr arolwg o wastraff diwydiannol a masnachol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mai 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2007
Adroddiad, a gynhyrchwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, sy'n cynnwys gwybodaeth am wastraff peryglus, gwastraff sy'n dod i mewn, y potensial i ailgylchu ac adfer, ymgysylltu ag effeithlonrwydd adnoddau

Cynhaliwyd yr arolwg o sgil-gynhyrchion gwastraff diwydiannol a masnachol yng Nghymru ar gyfer 2007 gan Urban Mines, ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac fe’i hariannwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Pwyntiau allweddol

  • Cynhyrchodd sectorau diwydiannol ryw 3.6 miliwn tunnell o wastraff, a 53 y cant yn dod o gwmnïau diwydiannol a 47 y cant o gwmnïau masnachol.
  • Yn ogystal, cynhyrchwyd 1.8 miliwn tunnell o ‘ddeunyddiau diwastraff’(1) yn benodol sorod o ffwrneisi chwyth a choed gwyryfol.

Nodyn

(1) ‘Deunyddiau diwastraff’ yw sorod o ffwrneisiau chwyth a choed gwyryfol nad ydynt bellach yn cael eu cyfrif yn wastraff yn ôl diffiniad y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.amgylchedd@cymru.gsi.gov.uk

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu