Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Panel Unigolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Gorffennaf 2009
Yn 2003 fe sefydlwyd panel cynrychiadol a oedd yn cynnwys 2,000 o unigolion.

Cynhaliwyd cyfweliadau wyneb yn wyneb â’r ymatebwyr yn eu cartrefi eu hunain, a gofynnwyd amrywiaeth o gwestiynau iddynt am gymryd rhan mewn dysgu, a’u sylwadau barn arno. Cafodd yr unigolion hyn eu hailgyfweld yn 2004 a 2005, er mwyn cadw golwg ar y newidiadau mewn agweddau a’r canfyddiadau o ddysgu.

Bydd y darganfyddion hyn yn ein cynorthwyo i ddeall yn well yr hyn sy’n cymell pobl i ddysgu. Defnyddiwyd y canlyniadau hefyd i lunio cylchraniad o unigolion ledled Cymru, mewn perthynas â’u camau gweithredu a’u sylwadau barn am ddysgu.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu