Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad annibynnol o Flwyddyn Pontio Cefnogi Pobl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Medi 2014
Nod y Rhaglen Cefnogi Pobl yw helpu pobl sy’n agored i niwed i fod yn annibynnol ac i aros yn eu cartrefi eu hunain.  Mae hefyd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth ynghylch tai.

Yng Nghymru, comisiynwyd adolygiad o’r Rhaglen yn 2009 ac o ganlyniad, cyflwynwyd strwythur llywodraethu diwygiedig yn 2012.  Nod yr ymchwil oedd adolygu’r amrywiol strwythurau sy’n sylfaen i’r Rhaglen ers ei hail-lansio  a gwneud argymhellion ynghylch eu dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8990
Ebost: stephen.tranah@wales.gov.gsi.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu