Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad Annibynnol Trefniadau Gweithredol a Graffu Llywodraeth Leol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Ionawr 2015
Mae'r astudiaeth yn cyflwyno canfyddiadau ar effeithiolrwydd ac effaith y trefniadau gweithredol a graffu mewn llywodraath leol yng Nghymru.

Mae dau brif nod i’r gwerthusiad, sef:

  • asesu’r effaith a gafwyd ar wneud penderfyniadau, democratiaeth ac atebolrwydd yng Nghymru yn sgîl cyflwyno’r system gabinet ym maes llywodraeth leol, ac archwilio’r prosesau er mwyn dysgu gwersi ar gyfer datblygu yn y dyfodol
  • chwilio am dystiolaeth ynghylch sut, ac i ba raddau, mae’r system gabinet yn caniatáu craffu effeithiol ar lywodraeth leol, a nodi polisïau ar gyfer datblygu yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1193
Ebost: jackie.mcdonald@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu