Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Effaith Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2011
Archwiliad o effaith ymchwil gymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Gwnaeth yr astudiaeth ganolbwyntio ar raddau a natur yr effaith gan ddefnyddio dwy astudiaeth achos. Amcanion yr astudiaeth oedd:

  • Gwerthuso effaith dau brosiect ymchwil a reolwyd gan Lywodraeth Cymru fel astudiaethau achos (Sef, Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru a Gwerthusiad Dysgu i Wella).
  • Defnyddio’r gwersi a ddysgwyd i gefnogi a datblygu'r defnydd o ymchwil a reolwyd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod arian ymchwil yn cael ei wario yn effeithlon ac yn cael yr effaith fwyaf.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Rebecca Lewis ar 029 2082 3980.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu