Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o effaith ProAct

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Hydref 2011
Asesiad o effaith y rhaglen yn cynorthwyo busnesau yn ystod y dirwasgiad drwy ddarparu cyllid ar gyfer hyfforddiant staff.

Nod y gwerthusiad yw asesu effeithiau tymor byr a thymor hir y cymorth a
roddir gan y rhaglen. Mae'r adroddiad yn ystyried materion fel: rhesymwaith creiddiol ProAct, y targedu o fuddiolwyr a'r proses cais; yr effaith o hyfforddiant wedi i gefnogi gan ProAct ar fusnesau a'r effaith economeg o ProAct.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu