Skip to content
Casglu Data

Gweithgarwch ardaloedd adnewyddu tai - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Mae’r ffurflen yma yn gofyn am wybodaeth ar nifer yr anheddau wedi eu gwella a gwariant mewn ardaloedd adnewyddu.
Dyn ni’n casglu hwn oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru pob blwyddyn.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu