Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Hanesion tai pobl sydd wedi cael profiad o ddigartrefedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Tachwedd 2004
Mae’r astudiaeth hon yn casglu ac yn dadansoddi hanes sefyllfa dai pobl sydd wedi bod yn ddigartref ac wedi cael cartref wedyn.
Mae hefyd yn adolygu’r dystiolaeth ymchwil ar ffyrdd llwyddiannus o ddianc rhag digartrefedd, fel y nodwyd gan bobl a fu’n ddigartref. Diben cyffredinol yr astudiaeth yw canfod ffyrdd effeithiol o ymyrryd i sicrhau atebion hirdymor o ran tai a chymorth i bobl ddigartref.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu