Skip to content
Ystadegau

Y Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2018
Mae'r Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai yn rhaglen strategol o fuddsoddi mewn data ynghylch a chyflwr tai a mesurau effeithlonrwydd ynni yng Nghymru.

Bydd y Rhaglen yn cefnogi polisi yn y dyfodol a phenderfyniadau buddsoddi a wnaed gan Lywodraeth Cymru ac asiantaethau lleol. Bydd yn cynnwys:

  • comisiynu a rheoli arolwg cenedlaethol o amodau tai sydd wedi’i gynllunio ar gyfer 2017-18
  • datblygu a chynnal ‘cronfa sylfaen anheddau’ (i chipio a storio data am anheddau yng Nghymru, yn ddienw)
  • modelu a gomisiynir ar wahân a gwaith dadansoddi sy'n ymwneud ag amodau tai a thlodi tanwydd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyflwrtai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu