Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cymdeithasau Tai yng Nghymru – Gwella bywydau tenantiaid a chymunedau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2012
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ymchwil a gomisiynwyd ym mis Ionawr 2012 i gasglu a chrynhoi gwybodaeth am waith datblygu cymunedol a gweithgareddau cymorth cymdeithasau tai.

Asesodd yr astudiaeth natur, ystod a swm y gweithgareddau, a’r cyfraniad y maent yn ei wneud i amcanion Llywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad yn cyflwyno nifer yr unigolion a chartrefi sy’n elwa o’r gweithgareddau hyn, yr adnoddau ariannol a staffio a fuddsoddir ynddynt, a’r cyfraniadau a wnaed gan bartneriaid i’w cyflwyno.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch Sara James Tel: 0300 062 8562.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu