Skip to content
Ystadegau

Amcanestyniadau aelwydydd

Bookmark and Share

Adroddiadau technegol

Mae llawer o debygrwydd rhwng yr amcanestyniadau, ond hefyd rhai gwahaniaethau cynnil rhwng dulliau.

Amcanestyniadau  wedi’i selio ar 2011

Ceir disgrifiad manwl o sut mae’r amcanestyniadau aelwydydd yma wedi cael eu cynhyrchu, yr ymagwedd a gymerwyd a'r dulliau a ddefnyddir i'w cynhyrchu. Mae'r dull a ddefnyddiwyd i ddatblygu'r amcanestyniadau sydd wedi’i selio ar 2011 yn debyg i'r un a ddefnyddiwyd i’r rhai ar sail 2006 a 2008.

Amcanestyniadau aelwydydd ar draws y Deyrnas Unedig

Prif ddefnydd yr amcanestyniadau aelwydydd yma yw i asesu anghenion a'r galw am dai yn y dyfodol. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio amcanestyniadau aelwydydd wrth asesu angen a galw, darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol ac i ddarparu cyd-destun ar gyfer penderfyniadau cynllunio. Mae'r adroddiad hwn yn esbonio sut y mae'r rhain yn cael eu cymharu â gwledydd eraill y DU.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu