Skip to content
Ystadegau

Mynegai Prisiau Tai y DU

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mehefin 2016
Adroddiad misol newydd sy'n cynnwys gwybodaeth am brisiau tai cyfartalog , prisiau a delir yn ôl math o annedd, math o eiddo a'r math o brynwr yn ogystal â nifer y gwerthiannau gydag arian parod neu forgais.

Mae'r Mynegai Prisiau Tai y Deyrnas Unedig newydd yn cael ei gynhyrchu ar y cyd gan y Gofrestrfa Tir, Gwasanaeth Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) a Cofrestri'r Alban . Mae Mynegai Prisiau Tai y DU yn mesur newidiadau yng ngwerth eiddo preswyl gan ddefnyddio data gwerthiant a gasglwyd ar drafodion tai preswyl , boed ar gyfer arian parod neu gyda morgais .

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu