Skip to content
Ystadegau

Data derbyniadau i'r ysbyty ar-lein

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, sy'n cynnwys data ar dderbyniadau brys a'r rhai sy'n cynnwys llawdriniaeth.

Daw'r wybodaeth o Gronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW). Yn y Gronfa Ddata hon mae holl weithgareddau cleifion mewnol ac achosion dydd yn GIG Cymru ynghyd â data am drigolion Cymru gafodd eu trin yn Ymddiriedolaethau Lloegr. Mae'r gwahanol dablau yn cynnwys ffigurau am dderbyniadau a chyfnodau a hyd yr arhosiad ar gyfartaledd. Mae'r wybodaeth ar gael yn ôl y math o dderbyniad (brys neu ddewisol) oed y claf, arbenigedd, diagnosis a'r driniaeth a roddwyd.

Cyswllt

Ymholiadau ynglŷn â data derbyniadau ysbytai
Ebost: pdit.requests@wales.nhs.uk

Holl ymholiadau arall
Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu