Skip to content
Ystadegau

Cofrestriadau myfyrwyr addysg uwch a chymwysterau a enillwyd mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Ionawr 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2012/13
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA), sy'n cynnwys data yn ôl lefel a dull astudio, domisil, lleoliad y sefydliad, maes pwnc a lefel cymhwyster.

Pwyntiau allweddol

Cofrestriadau

  • Cyfanswm y nifer o gofrestriadau Addysg Uwch (AU) mewn Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau) yn y DU ar gyfer 2012/13 oedd 2,340,275, sy’n dangos gostyngiad o 6 y cant ers 2011/12.
  • Roedd 128,780 o gofrestriadau AU mewn SAUau yng Nghymru, sy’n dangos gostyngiad o 2 y cant ers 2011/12.
  • Bu gostyngiad o 2 y cant yn nifer y cofrestriadau israddedig mewn SAUau yng Nghymru a hefyd gostyngiad o 2 y cant yn nifer y cofrestriadau ôl-raddedig o’i gymharu â 2011/12.
  • Bu gostyngiad o 4 y cant yng nghyfanswm y nifer o gofrestriadau blwyddyn gyntaf llawn-amser ar gyrsiau AU mewn SAUau yng Nghymru o’i gymharu â 2011/12.

Cymwysterau a enillwyd

  • Enillwyd 787,900 o gymwysterau AU mewn SAUau yn y DU yn 2012/13 o’i gymharu â 787,205 yn 2011/12; dim newid canrannol ers 2011/12.
  • Roedd 22,490 o raddedigion gradd gyntaf mewn SAUau yng Nghymru yn 2012/13 o’i gymharu â 22,250 yn 2011/12; cynnydd o 1 y cant.
  • Roedd graddau cyntaf yn cyfrif am 53 y cant o’r cymwysterau a enillwyd mewn SAUau yng Nghymru yn 2012/13.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu