Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cynorthwyo pobl i roi'r gorau i ddefnyddio benzodiazepines - Gwerthusiad o fenter beilot gan y gwasanaeth cymorth meddyginiaeth ar bresgripsiwn yng Nghonwy

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Gorffennaf 2008
Mesur o effeithiolrwydd y prosiect peilot.
Yn ddiweddar, cytunodd Bwrdd Iechyd Lleol Conwy i ariannu menter beilot i estyn y Gwasanaeth Cymorth Meddyginiaeth ar Bresgripsiwn i ardal Conwy am gyfnod cychwynnol o 12 mis (2006-07).  Mae adroddiad hwn yn nodi manylion a chanlyniadau'r prosiect hwn.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu