Skip to content
Ystadegau

Cymorth i Brynu - Cymru: Cynllun Benthyciad Ecwiti a Rennir

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 1 Hydref i 31 Rhagfyr 2017
  • Diweddariad nesaf: 25 Ebrill 2018
Data sy'n cynnwys gwybodaeth am y nifer o gartrefi a brynwyd a gwerth y benthyciadau a dderbyniwyd o dan cynllun.

Pwyntiau allweddol

  • Rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2017, cafodd 658 o gartrefi eu prynu gan ddefnyddio benthyciadau ecwiti a rennir Llywodraeth Cymru. Daw hyn â’r cyfanswm o gartrefi a’u prynwyd o dan Cymorth i Brynu – Cymru i 6,497  ers ei gyflwyniad ar 2 Ionawr 2014.
  • Ar 31 Rhagfyr 2017, roedd 624 o geisiadau am fenthyciadau heb gael eu prosesi.
  • Rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2017, cyfanswm gwerth y benthyciadau ecwiti yma oedd £24.7 miliwn. Gwerth y cartrefi a brynwyd oedd £124.3 miliwn.
  • £188,910 oedd pris prynu cymedrig y cartrefi a brynwyd trwy’r cynllun yn ystod y chwarter, a £37,493 oedd  gwerth cymedrig y benthyciad ecwiti.
  • Prynwyr tro cyntaf oedd mwyafrif y bobl a  brynodd trwy’r cynllun rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2017, sy’n cynrychioli 72 y cant o'r holl gartrefi a gwblhawyd.

Nodi

Casglwyd y wybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru gan Cymorth i Brynu (Cymru) Cyf.

Gwybodaeth bellach

Bydd canlyniadau allweddol yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Bydd y rhain yn cynnwys diweddariad ar StatsCymru. Mae'r wybodaeth a gyhoeddir ar StatsCymru yn cynnwys data ar lefel awdurdod lleol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu