Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

'Help wrth Law'

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Ebrill 2007
Adroddiad gwerthuso rhaglen o weithgareddau yn hyrwyddo dewisiadau heblaw smacio plant
Ymchwil sy'n edrych ar sut y gellir sicrhau bod cosbi plant yn gorfforol yn llai derbyniol yn gymdeithasol. Mae'r astudiaeth hefyd yn nodi pa gymorth sydd orau i helpu rhieni i osgoi cosbi'n gorfforol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu