Skip to content
Ystadegau

Mesurau iechyd a lles ar gyfer plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2017
Mae’r bwletin hwn yn delio gyda’r ddau mesurau iechyd a lles ar gyfer plant ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Canran y plant sydd â llai na dwy ymddygiadau ffordd o fyw iach (peidio ag ysmygu, bwyta pum ffrwythau / llysiau bob dydd, byth/anaml yfed ac sy'n bodloni'r canllawiau gweithgarwch corfforol) yn unol a’r arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol (HBSC), a;
  • Y sgôr lles meddyliol gyfartaledd ar gyfer plant yn ôl yr holiadur cryfderau ac anawsterau (gwybodaeth o’r Arolwg ‘Understanding Society’)

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2013/14, dywedodd 12 y cant o ddisgyblion mewn grŵp blwyddyn 7-11 eu bod ganddynt llai na dau ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw. Mae hyn yn cynnwys 10 y cant sy'n dilyn un ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw a 2 y cant sydd ddim yn dilyn un.
  • Y nifer mwyaf cyffredin o ymddygiadau iach oedd dau â 46 y cant o ddisgyblion yn dweud eu bod yn dilyn dau ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw. 
  • Dywedodd 7 y cant eu bod yn dilyn y pedwar ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw i gyd. 
  • Roedd y sgôr cymedrig ar gyfer Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau am Gymru yn 10.9 yn 2013/14. Mae hyn o fewn y sgôr cyfanswm anawsterau 'cyfartalog neu arferol'. Does dim llawer o newid ers 2009/10. 
  • Nid oedd y sgôr cyfanswm anawsterau yng Nghymru’n sylweddol o wahanol i gyfartaledd y DU.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu