Skip to content
Ystadegau

Ystadegau iechyd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2003 i 2016
Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth ar bynciau megis meddygaeth ataliol, gwasanaethau iechyd teuluol, amseroedd aros, y defnydd o wlâu'r GIG, niferoedd cleifion, cludiant cleifion, cyllid a gofal preifat.

Dyma gyfrol olaf Ystadegau Iechyd Cymru.

Yn unol â’r ymgynghoriad 'Cynigion yn ymwneud â chyhoeddi ystadegau swyddogol’ hon fydd y cyhoeddiad olaf. Cyflwynodd yr ymgynghoriad y cynnig: ‘Symud y data o lawer o’n cyhoeddiadau compendia o gopi caled/pdf i StatsCymru, gan sicrhau fod y data ar gael i ddefnyddwyr ar ffurf cod agored ac y gellir eu llwytho i lawr.’

Mae’r rhan helaeth o’r wybodaeth a gynhwysir yn y datganiad hwn yn barod ar gael naill ai drwy StatsCymru neu wefannau sefydliadau eraill. Dros y misoedd nesaf fe fydd mynegai o ffynonellau ar gael gyda’r datganiad hon i gyfeirio defnyddwyr at le ceir y wybodaeth nawr bod y cyhoeddiad hwn wedi’u darfod.

Os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch â ni drwy’r manylion isod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyrfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu