Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau sgrinio iechyd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Medi 2014
Mae sgrinio’n broses o adnabod pobl sy’n ymddangos yn gwbl iach ond sydd efallai â risg uwch o gael clefyd neu gyflwr.

Ar ôl eu hadnabod, mae’n bosibl cynnig gwybodaeth, mwy o brofion a thriniaeth addas er mwyn lleihau eu risg a/neu leddfu unrhyw gymhlethdodau sy’n dod yn sgil y clefyd neu’r cyflwr.

Mae Is-adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rheoli'r chwech rhaglen sgrinio cenedlaethol y boblogaeth yng Nghymru ac yn cyhoeddi data ar y canlynol:

  • Bron Brawf Cymru
  • Sgrinio Serfigol Cymru
  • Sgrinio Coluddion Cymru
  • Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig Cymru
  • Sgrinio Clyw Babanod Cymru
  • Sgrinio Ymlediadau Aortig Abdomenol Cymru.

Mae'r Is-adran hefyd yn cynnal y Rhwydwaith Clinigol Sgrinio Cyn Geni (Sgrinio Cyn Geni Cymru).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu