Skip to content
Ystadegau

Mapiau iechyd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2018
Offeryn rhyngweithiol, wedi'i ddiweddaru gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, sy'n cynnwys data am dderbyniadau i ysbytai, achosion o ganser, cyfraddau marwoldeb a ffrwythlondeb.

Gellir mapio’r mwyafrif o’r data ar draws Cymru ar lefel ardal Allbwn Haen Ganol Ehangach MSOA (ardaloedd â phoblogaeth rhwng 5,000 a 11,000 o bobl) ac ar gyfer blynyddoedd unigol, ond mae peth data ond ar gael ar gyfer blynyddoedd cyfunol neu ar lefel daearyddol uwch oherwydd maint y rhifau. Hefyd, gall data nawr gael ei fapio i'r Byrddau Iechyd Lleol.

Cyswllt

Ymholiadau ynglŷn â Mapiau Iechyd Cymru neu’r data ynddynt
Ebost: pdit.requests@wales.nhs.uk

Holl ymholiadau arall
Llinell ymholiadau cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu