Skip to content
Ystadegau

Dangosyddion Ansawdd Gofal Iechyd – Dadansoddiad o bedair gwlad y DU

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2017
Mae'r ystadegau arbrofol hyn, a gynhyrchwyd fel rhan o gasgliad bob dwy flynedd ar gyfer Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, yn dangos amrywiaeth o ddangosyddion sy'n ymwneud ag ansawdd gofal iechyd ar gyfer pedair gwlad y DU.

Mae'r ystadegau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o ddangosyddion y mae’r OECD wedi eu penodi yn  Ddangosyddion Ansawdd Gofal Iechyd (DAGI). Nod yr DAGI yw mesur a chymharu ansawdd darpariaeth y gwasanaeth iechyd mewn gwahanol wledydd. Mae'r dangosyddion a gynhwysir yn seiliedig ar y DAGI  a gyflwynwyd gan y DU i OECD fel rhan o gasgliad data ‘Golwg ar Iechyd 2015’ a fydd yn cwmpasu data hyd at 2013.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu