Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Addysg Sipsiwn a Theithwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Tachwedd 2014
Nod yr ymchwil oedd nodi beth sy'n gweithio mewn ymgysylltu teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr mewn addysg gyda penodol yn canolbwyntio ar gyrhaeddiad, presenoldeb, pontio a chadw.

Mae'r ymchwil yn darparu cyfrif o arfer da drwy dynnu ar brofiadau gweithwyr Gwasanaeth Addysg Teithwyr (GAT). Mae'n defnyddio llenyddiaeth, arolwg o awdurdodau lleol a'r cyfweliadau manwl â'r staff yn gweithio mewn gwasanaethau addysg i deithwyr. Mae hefyd yn cynnig dealltwriaeth ddyfnach y cymhlethdodau o ymgysylltu â theuluoedd i hysbysu darparwyr, ymarferwyr a gwneuthurwyr polisi eraill.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu