Skip to content
Ystadegau

Cyfrif carafannau sipsiwn a theithwyr

Bookmark and Share

Ceisiadau ystadegol ad-hoc

Rydym yn ymateb i gannoedd o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.

Rydym yn cyhoeddi ein hymatebion i'r ceisiadau hyn bob pythefnos, fel bod y wybodaeth ar gael i'w ail-ddefnyddio gan bobl eraill.

Ymatebion a anfonwyd rhwng 16-27 Chwefror 2015

Caravan count and location of all permanent local authority authorised socially rented Gypsy and Traveller sites, July 2014 (MS Excel) (Saesneg yn unig)

Ymatebion a anfonwyd rhwng 2-13 Chwefror 2015

Gypsy and Traveller sites in Cardiff, July 2010 to July 2014 (MS Excel) (Saesneg yn unig)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu