Skip to content
Ystadegau

Llif cyflogaeth crynswth (neu tro cyflogaeth) ar gyfer Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Hydref 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2011 to 2014
Gwybodaeth am nifer y swyddi sydd wedi'u creu a'u colli.

Mae swyddi yn cael eu creu a’u colli drwy’r amser yn economi Cymru. Mae hyn yn digwydd wrth i rai busnesau ehangu ac wrth i rai eraill leihau. Mae’n digwydd wrth i fusnesau newydd gychwyn yng Nghymru, neu gyrraedd Cymru, am y tro cyntaf; tra bod eraill yn gadael yn sydyn neu’n diflannu dros amser. Y gwahaniaeth rhwng y prosesau hyn o greu swyddi a cholli swyddi, neu dro cyflogaeth, yw’r cynnydd (neu ostyngiad) net mewn cyflogaeth yn economi Cymru.

Mae’r erthygl hon yn darparu’r dystiolaeth ddiweddaraf am y newidiadau hyn mewn cyflogaeth yng Nghymru. Y nod yw darparu persbectif ar gyfer barnu unrhyw drafodaeth am swyddi a grëwyd a chollwyd yng Nghymru. Mae’n seiliedig ar ddadansoddiad manwl o ddarnau o’r Gofrestr Ryngadrannol Busnes (IDBR), a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu