Skip to content
Ystadegau

Tanau glaswelltir

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.

Pwyntiau allweddol

Tanau

  • Ymatebodd Awdurdodau Tân ac Achub Cymru i 1,716 o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yn 2016-17, gostyngiad o 47 y cant ar 2015-16.  Mae nifer y tanau hyn yn dueddol o amrywiad ac mae'r ffigur 2016-17 yn dilyn cyfnod o ansefydlogrwydd. Ffigur 2016-17 yw’r isaf yn y gyfres (ers 2001 02).
  • Yn 2016-17, gostyngodd brif danau a thanau eilaidd ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd gan 40 y cant a 47 y cant yn y drefn honno; roedd 71 o brif danau (118 yn 2015-16) a 1,645 o danau eilaidd (3,097 yn 2015-16). 
  • Yn 2016-17, cafodd tri chwarter o brif danau a thanau eilaidd ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd eu cychwyn yn fwriadol.
  • Yn 2016-17, digwyddodd 23 y cant o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd ym mis Ebrill 2016, hanner y gyfan a bron i draean o’r rhif yn Ebrill 2015.
  • O'r tanau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yn 2016-17, roedd 54 y cant yn Ne Cymru, 28 y cant yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a 17 y cant yng Ngogledd Cymru.

Anafiadau

  • Roedd 2 o anafiadau nad oedd yn angheuol, a dim un anaf angheuol,  o ganlyniad i danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yng Nghymru yn 2016 17. Yn 2007-08 cafwyd y farwolaeth diwethaf o ganlyniad i danau glaswelltir. 

Difrod

  • Yn 2016-17, dros dri phumed y tanau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd wedi difrodi ardal llai na 20 metr sgwâr. Difrododd tua 1 o bob 6 niweidio ardal o fwy na 200 metr sgwâr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu