Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Arolwg Derbynyddion Grant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2015
Mae grantiau Llywodraeth Cymru yn rhan hanfodol o gyflawni ein blaenoriaethau fel e’u gosodwyd yn y Rhaglen Lywodraethu. Cynigwyd rhyw 18,000-20,000 o grantiau'r flwyddyn gennym ni.

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau arolwg boddhad ar-lein a’u cynhaliwyd gyda sampl o dderbynyddion grantiau. Mae hyn yn meincnodi lefelau presennol o foddhad â'r broses grantiau ac yn asesu a ydynt wedi sylweddoli unrhyw fudd-daliadau o ganlyniad i newidiadau mewnol gweithredu drwy'r Prosiect Rheoli Grantiau.

Cyswllt

Ffôn: 029 2037 0342
Ebost: cerys.ponting@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu