Skip to content
Ystadegau

Arolwg Cleifion Meddygon Teulu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2008-09
Adroddiad yn cyflwyno gwybodaeth ar fynediad i feddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol o fewn 24 awr, y gallu i drefnu apwyntiadau ymlaen llaw a boddhad cleifion.

Pwyntiau allweddol

  • Cafodd 322,700 o holiaduron eu dosbarthu yng Nghymru. Derbyniwyd 161,159 o holiaduron gorffenedig, felly roedd y gyfradd ymateb yn 50 y cant.
  • Adroddodd mwy nag wyth allan o ddeg o gleifion (83 y cant) a oedd wedi ceisio gweld ymarferwr meddygol cyffredinol ar fyr dro eu bod wedi gallu gweld ymarferwr meddygol cyffredinol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol o fewn 24 awr.
  • Adroddodd bron i dri chwarter o gleifion (74 y cant) eu bod yn gallu archebu apwyntiad hefo ymarferwr meddygol cyffredinol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol mwy na dau ddydd llawn o flaen llaw.
  • Adroddodd bron i naw allan o ddeg o gleifion (88 y cant) eu bod yn fodlon hefo’r gofal maent yn derbyn gan eu meddygfa, yn cynnwys 57 y cant a oedd yn fodlon iawn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu