Skip to content
Ystadegau

Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
Data sy’n rhoi gwybodaeth am ddysgwyr sydd wedi eu cofrestru, a’u gweithgareddau.

Prif bwrpas y data yw rhoi darlun blynyddol o’r dysgu yr ymgymerir ag ef yn y sector dysgu ôl-16.

Cyhoeddir y data ar StatsCymru bob blwyddyn, drwy nifer o weithlyfrau ac adroddiadau rhyngweithiol. Mae hyn yn disodli cyfres o gyfrolau sy’n rhoi ystadegau am y sector dysgu ôl-16 (ac eithrio dosbarthiadau chweched dosbarth a sefydliadau Addysg Uwch, ar wahân i rai tablau penodol), ac sydd ar gael o dan y tab ar gyfer cyhoeddiadau’r gorffennol.

Mae’r data’n ategu adroddiadau ystadegol ar y sector dysgu ôl-16 a gyhoeddwyd yn y gorffennol, ynghyd â chrynodebau o ddata sydd ar gael drwy wefan StatsCymru (Addysg Bellach a dysgu seiliedig ar waith), ond maent yn cynnwys  gwybodaeth nad yw ar gael o’r ffynonellau hynny.

Nodyn

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, rydym wedi ystyried y fformat a'r amserlen ar gyfer cyhoeddiadau o'r gyfres ystadegau Addysg Bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol. Yn dilyn ymgynghoriad, rydym wedi newid dyddiad cyhoeddi’r datganiad ystadegol (ar hyn o bryd Ebrill yn dilyn y flwyddyn academaidd) a data StatsCymru (Mai) a chyhoeddi’r ddau fis Chwefror. Mae hyn yn dod â'r amserlen yn unol â'r un ar gyfer data deilliant Dysgwr.

Oherwydd bydd y data terfynol llawn ar gael yn gynharach yn y flwyddyn, byddwn yn rhoi'r gorau i gyhoeddi'r data dros dro a arferai gael ei gyhoeddi fis Tachwedd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu