Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg Dilynol addysg bellach, 2005

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Gorffennaf 2009
Roedd yr Arolwg Boddhad Dysgwr Cenedlaethol i Gymru yn edrych yn fanwl ar brofiadau’r dysgwyr Ôl-16 a’u canfyddiadau o ddysgu.

Roedd yr arolwg hwn yn ail-holi’r dysgwyr hynny er mwyn cael gwybod beth yr oeddent yn ei wneud ddwy flynedd yn ddiweddarach. Roedd yr arolwg yn cynnwys cynnal sgwrs ar y ffôn am 15 munud gyda 541 o ymatebwyr arolwg 2003.

Nod cyffredinol yr arolwg hwn oedd cadw golwg ar hynt y dysgwyr Addysg Bellach ar ôl iddynt adael eu digwyddiad dysgu, o ran eu gyrfaoedd a’u profiadau dysgu pellach. Ar ben hynny roedd yn casglu gwybodaeth am unrhyw newidiadau mewn agwedd neu gymhellion i ddysgu, y gallai’r profiad dysgu yn 2003 fod wedi’u hachosi.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu