Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2017
Nod y gwerthusiad hwn yw darparu tystiolaeth ar sut y mae'r model ysgolion arloesi yn gweithio'n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud.

Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r negeseuon allweddol o'r gwaith maes â ffocws gydag Ysgolion Arloesi am eu profiadau o weithgarwch Elfen 1 a gweithgarwch Elfen 2 gynnar. Cynhaliwyd y gwaith maes ar weithgarwch Elfen 1 rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2017. Cynhaliwyd y gwaith maes ar weithgarwch Elfen 2 rhwng mis Mehefin a mis Gorffennaf 2017.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6791
Ebost: rhian.davies45@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu