Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Grwpiau ffocws gyda ffoaduriaid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2006
Ymchwil i brofiadau a chredoau ffoaduriaid yng Nghymru.
Mae'r adroddiad yn disgrifio'n fanwl yr hyn a ddywedwyd gan y ffoaduriaid yn grwpiau ffocws. Mae'r canfyddiadau'n crynhoi canfyddiadau'r grwpiau ffocws, ac mae'r argymhellion yw amlinellu argymhellion yr ymchwilwyr sy'n seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd yn y grwpiau ffocws.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu