Skip to content
Ystadegau

Ystadegau achosion tân ac achub

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Medi 2017
Data ar danau, lleoliad, achosion, cymhelliad, anafiadau a galwadau ffug a fynychwyd.

Pwyntiau allweddol 

Mae’r data yn ymwneud â’r cyfnod 1 Ebrill 2017 hyd 30 Medi 2017 ac yn cymharu gyda’r un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.

Tanau

  • Ymatebodd Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru i 6,641 o danau  yn y cyfnod hwn, cynnydd o 14 y cant.
  • Roedd 2,220 o brif danau yng Nghymru, gostyngiad o 10 y cant.
  • Roedd 4,333 o danau eilaidd yng Nghymru, cynnydd o 33 y cant. Gan fod canran fawr o’r tannau yma yn digwydd y tu allan, mae’n debygol fod y tywydd yn dylanwadu arnynt.  
  • Roedd 1,778 tanau glaswelltir, coetir a chnydau yn y cyfnod hwn, cynnydd o 52 y cant.

Anafusion

  • Roedd 8 o farwolaethau tân yng Nghymru, 5 yn llai na adroddwyd yn yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd 104 o anafiadau yn y cyfnod hwn, cynnydd o 9 y cant. Derbyniodd 154 pellach gymorth cyntaf, neu fe’u hanfonwyd i ysbyty am brofion rhagofalus neu fe’u cynghorwyd i ofyn am gyngor meddygol. Mae hyn yn cyfateb i ostyngiad o 21 y cant.

Galwadau ffug

  • Roedd 7,399 o ffug alwadau tân yng Nghymru, 6 y cant yn llai na adroddwyd yn yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd 216 o alwadau ffug maleisus, 3 yn fwy nag yr adroddwyd yn yr un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a data StatsCymru yn cael eu cyhoeddi ddwywaith y flwyddyn a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu