Skip to content
Casglu Data

Adnoddau dynol gwasanaethau tân ac achub - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Mae’r ffurflen yma yn gofyn am wybodaeth ar nifer o staff yn ôl math, cenedl, oedran ac ethnigrwydd.
Mae hi hefyd yn cynnwys data ar salwch, hyfforddiant, recriwtio, y rhai sy’n gadael, dyrchafiadau, ymddeoliadau o ganlyniad i salwch ac iechyd a diogelwch.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu