Skip to content
Casglu Data

Dangosyddion perfformiad craidd gwasanaethau tân ac achub - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Hydref 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2014-15
Mae’r ffurflen yma yn gofyn am wybodaeth am ddangosyddion ar danau, marwolaethau ac anafiadau oherwydd tân, larymau ffug a larymau mwg ac offer synhwyro tân.
Mae hi hefyd yn casglu data am genedl, ethnigrwydd ac anabledd staff yn ogystal â gwybodaeth ar salwch, ymddeoliadau o ganlyniad i salwch a’r taliad anfonebau.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu