Skip to content
Ystadegau

Ystadegau perfformiad awdurodau tân ac achub

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth am danau a fynychwyd, marwolaethau o ganlyniad i danau, galwadau ffug maleisus ac offer synhwyro tân.

Pwyntiau allweddol

  • Bod Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru wedi mynychu 10,746 o danau, sy’n cyfateb i 35 o danau fesul 10,000 o’r boblogaeth. Mae hyn yn ostyngiad o 11 y cant o gymharu â 2015-16. Ers i gyfrifoldeb am wasanaethau tân ac achub gael ei ddatganoli i Gymru yn 2004-05, mae’r nifer a cyfradd wedi mwy na hanneru.
  • Roedd 15,220 o galwadau  ffug a fynychwyd yn 2016-17, sy'n cyfateb i 49 fesul 10,000 o'r boblogaeth a yn gynnydd o 2 y cant o gymharu â 2015-16.
  • Roedd 196 o farwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i danau yng Nghymru (6 bob 100,000 o'r boblogaeth). Mae hyn yn gynnydd yn nifer o 20 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu