Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Astudiaeth dichonoldeb i sefydlu system i fonitro cyflenwad ac ail-ddefnydd tir a ddatblygwyd yn barod

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2001
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi cyngor ar ddichonoldeb casglu a diweddaru gwybodaeth ar gyflenwi ac ailddefnyddio tir a ddatblygwyd yn barod ledled Cymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu