Skip to content
Ystadegau

Rhenti fferm

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Awst 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2009-10 i 2011-12
Yn rhoi trosolwg o'r gwaith parhaus i archwilio dichonoldeb cynhyrchu ffigurau dibynadwy ar renti ffermydd gan ddefnyddio data o'r Arolwg Busnes Fferm (FBS).

Dyma'r tro cyntaf i adrodd ar renti ffermydd yng Nghymru gan ddefnyddio'r FBS wedi ei gyhoeddi a byddem yn croesawu unrhyw adborth sydd gennych.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu