Skip to content
Ystadegau

Gwariant teuluol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 204/15 i 2016/17
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n dangos data ar wariant aelwydydd fesul wythnos.

Gwariant cyfartalog gan aelwydydd

Pwyntiau allweddol

  • Yn achos gwariant wythnosol cyfartalog gan aelwydydd, roedd gan Gymru’r isaf ond un o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr (£458.70), o flaen  Gogledd-ddwyrain Lloegr (£437.00).  Er hynny, mae maint cyfartalog aelwydydd yn wahanol ym mhob rhanbarth.  Y gwariant cyfartalog i  bob person yng Nghymru oedd  £197.10 sef yr trydydd isaf o blith y gwledydd datganoledig a rhanbarthau Lloegr, ychydig uwchben  Gorllewin Canolbarth Lloegr (£189.10) a Gogledd-ddwyrain Lloegr (£192.20).
  • Mae cartrefi yng Nghymru yn gwario 14% o'r gwariant wythnosol cyfartalog ar drafnidiaeth (mwy nag unrhyw nwydd neu wasanaeth eraill). Mae hyn yn debyg i'r rhan fwyaf o wledydd y DU a’r rhanbarthau.

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd SYG yn eu cyhoeddi.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu